GDPR Privacy shutterstock_1089518960

Sikkerhet og personvern; hva krever GDPR?

Praktiske råd for etterlevelse, sikkerhetstiltak og hva du må gjøre etter et datainnbrudd

Vi ønsker velkommen til frokostseminar 11. oktober fra kl. 08.00, for å lære fra dem som både har opplevd å bli angrepet, og dem som kan gi deg best råd om IT- og personopplysningssikkerhet og god etterlevelse av GDPR. Verdifullt for både din bedrift og dine kunder i dagens eskalerende trusselbilde.

Redpill Linpros etiske hacker og sikkerhetsrådgiver vil fortelle om hvordan en hacker jobber. I tillegg kommer Kristine Thonerud, konsernregnskapssjef i Amedia for å fortelle om sine personlige erfaringer fra hackerangrepet i desember. Du vil også møte juridisk personvernkompetanse fra Bull og programvareselskapet Signatu som lager verktøy for praktisk etterlevelse av personvern. 

Redpill-Linpro-logo-red-1200px (1)
SoMe logo med BULL på hvit bakgrunn
signatu_blue

På seminaret vil du lære mer om:

- Hvordan jobber en hacker, hvilke sårbarheter utnyttes til datainnbrudd og praktiske råd om preventiv sikkerhet, med Sondre Baugstø, etisk hacker og sikkerhetsrådgiver i Redpill Linpro.

- Hvordan oppleves det å bli utsatt for et hackerangrep? Kristine Thonerud, Konsernregnskapssjef i Amedia, har følt usikkerheten på kroppen. Hvordan planlegger man i slik situasjon med tilnærmet ingen forutsigbarhet? Kristine er med oss for å dele hvordan hun og økonomifunksjonen opplevde angrepet fra innsiden av Amedia.

- Hvilket sikkerhetsnivå krever GDPR, hvilke kostnader kan påløpe etter et datainnbrudd og hvordan etterkommer man Datatilsynets krav til etterlevelsesdokumenter? Kostnadene er ikke begrenset til de interne kostnadene. Virksomheten risikerer både bøter og søksmål fra flere partner etter et datainnbrudd. Vi gir deg oversikten og de praktiske rådene.

Sted og tid: 

Hvor Rebel, auditorium Elisabeth, Universitetsgata 2, inngang fra Munchs gate. For digital deltagelse vil du motta en epost med lenke når webinaret nærmer seg. 

Når Tirsdag 11. oktober. Frokost og kaffe serveres fra kl. 08, seminaret starter kl. 08.30 og er ferdig kl. 09.30.

Redpill Linpro, Bull og Signatu tilbyr følgende til de som deltar fysisk

Redpill Linpro setter nå opp et begrenset antall med sikkerhets-workshops. Varigheten er 3 timer og målsetningen er at våre sikkerhetseksperter skal gi deg en forståelse av hvilke områder virksomheten bør prioritere å se nærmere på gitt dagens eskalerende trusselbilde. 

Ønsker din bedrift å delta på en slik workshop ber vi deg krysse av i boksen "Jeg ønsker å delta på sikkerhets-workshop med Redpill Linpro" og vennligst også fyll inn ditt telefonnummer. Som fysisk deltager 11. oktober betaler du kun 11.900 ,- for workshop 

Bull tilbyr tre seminardeltakere en cyberpakke med gjennomgang av én leverandøravtale, databehandleravtale, og forsikringspolis, samt en gjennomgang av funn og diskusjon om juridisk cybersikkerhet i et møte over 60 minutter: Pris 4900,-

Ønsker dere gjennomgang av flere avtaler samtidig gir vi en god pris på dette

For fysiske deltagere som er meldt på før 30. september, vil Signatu, med sitt egenutviklet verktøy, beregne utgangspunktet for GDPR bøter:

  • Kalkulere bot for hver deltakers potensielle enkeltbrudd på GDPR         
  • Gi hver deltaker et eksemplar av Signatus grafiske guide for kalkulering av bøter                                                                                   
  • Gi hver deltaker en oversikt over løsninger for å unngå brudd som kan bøtelegges ihht til GDPR.

De som melder seg på frokostseminaret innen 30.september vil motta materialet i etterkant av seminaret på e-posten du registrerer deg med.